Centrum pro otevřenou kulturu je příspěvkovou organizací města. Vzniklo v roce 2018 z multižánrového kulturního a produkčního centra Divadlo 29 a Galerie města Pardubic. Hlavním účelem COK je koncepční uvádění, rozvoj a podpora současného profesionálního i neprofesionálního umění z oblasti performing arts, vizuálního umění a literatury v nejširším pojetí těchto uměleckých pojmů a škále současných názorových proudů v těchto oblastech umění. Svými aktivitami, jejichž účelem není dosahování zisku, organizace usiluje o rozvoj kulturní a umělecké rozmanitosti regionu, o zlepšení kvality života a kulturní gramotnosti jeho obyvatel a o to, aby se umění a kreativita staly organickou součástí života města a regionu.

COK úzce spolupracuje s pardubickými kulturními neziskovkami Terra Madoda a Offcity na projektech Filmfuse, Offcity architekti a Ostrovy v pohybu. Centrum každoročně realizuje regionální část festivalů Jeden svět a Tanec Praha.

Divadlo 29

MULTIŽÁNROVÉ KULTURNÍ CENTRUM

Program Divadla 29, které vzniklo v roce 2002, je postaven několika celoročních projektech (Electroconnexion, Jazzconnexion, Etnoconnexion, Textconnexion, AniLab, výstavní program v Klubu 29), jejichž společným rysem je jasná programová koncepce, kontinuita a důraz na uměleckou kvalitu, inovativnost a aktuálnost. Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v  co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb.

GAMPA

galerie města pardubic

Galerie města Pardubic (Gampa) vznikla v roce 2012 z iniciativy kulturní veřejnosti města, aby obohatila veřejný prostor o výstavní instituci typu „kunsthalle“. V galerii představujeme hostující autorské projekty, jejichž prostřednictvím seznamujeme obyvatele i návštěvníky města s aktuálními uměleckými, estetickými i společenskými problémy současnosti. Výstavní program Gampy se zaměřuje na prezentování tvorby současných osobností českého výtvarného umění v kontextu světových uměleckých souvislostí. Galerie se programově orientuje na autorské instalace v širokém spektru uměleckých oborů od malby, sochy a grafiky až po představování procesu kresebných studií, vystavuje fotografické cykly, objekty, audioinstalace, architektonické návrhy, experimentální tvorbu a nová média.Nedílnou součástí aktivit galerie jsou edukativní programy, které soudobou tvorbu a aktuální umělecko-společenská témata pomáhají zprostředkovát široké veřejnosti.